Informácie

Vyplnením tohto formuláru sa REGISTRUJETE do Vami vybraného kurzu. Keďže sa snažíme o kontinuálnu prácu s detičkami a ich rozvoj, prednostne získavajú miesto do kurzov deti, ktoré budú v kurze pokračovať. Registráciou získate MIESTO V PORADOVNÍKU.

Ak pre Vás máme miesto v kurze, pošleme Vám približne 1-2 týždne pred začiatkom kurzu e-mail so zaradením na termín a Vy ho následne potvrdíte a zaplatíte členský príspevok. Ak Vám navrhnutý termín nebude vyhovovať, pokúsime sa nájsť inú alternatívu. V prípade, že si to rozmyslíte, tak Vás prosíme o spätnú reakciu, že do kurzu nemôžete nastúpiť.

Detičky zaraďujeme do kurzov podľa veku tak, aby čas vyhovoval ich potrebám.

Formulár

(pri kurzoch pre dospelých netreba uvádzať)
(pri prihlasovaní sa na kurz pre tehotné, uveďte termín pôrodu)
poznámky a odkazy, informácie o alergiách či iných zdravotných obmedzeniach atp

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje z kontaktného formulára (meno, priezvisko, adresa, telefón, emailová adresa, dátum narodenia dieťaťa) uchovávame. Podrobnosti o uchovávaní osobných údajov si môžete prečítať na stránke OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV