Pohybové kurzy Senec

Vyplnením tohto formuláru sa REGISTRUJETE do Vami vybraného kurzu.

Keďže sa snažíme o kontinuálnu prácu s detičkami a ich rozvoj, prednostne získavajú miesto do kurzov deti, ktoré budú v kurze pokračovať. Registráciou získate MIESTO V PORADOVNÍKU.

Detičky zaraďujeme do kurzov podľa veku tak, aby čas vyhovoval ich potrebám.

Pohybový kurz pre deti Senec

Ak pre Vás máme miesto v kurze, pošleme Vám približne 1-2 týždne pred začiatkom kurzu e-mail so zaradením na termín a Vy ho následne potvrdíte a zaplatíte členský príspevok. Ak Vám navrhnutý termín nebude vyhovovať, pokúsime sa nájsť inú alternatívu. V prípade, že si to rozmyslíte, prosíme Vás o spätnú reakciu, že do kurzu nemôžete nastúpiť.

PRIHLÁSTE SA NA VAMI VYBRANÝ POHYBOVÝ KURZ