Pohybový kurz BLŠKY

Pohybový kurz Blšky

Kurz je zameraný na pohybovú prípravu, podporu a rozvoj motorických kvalít u detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktorý trvá 45 minút a prebieha v popoludňajších hodinách.

Jeho cieľom je naučiť deti vnímať svoje telo, uvedomovať si jeho jednotlivé časti a naučiť sa s nimi pracovať a podporovať ich.

Deti tak získajú pevný postoj, správne držanie tela, čo im súčasne pomôže udržať si vrodenú flexibilitu, ohybnosť a silu.

Zároveň sa tým posilní ich cit pre rovnováhu a stabilitu nielen vo fyzickom zmysle slova, ale aj v rámci práce v kolektíve.

Toto všetko sa bude diať v jasne ohraničenom priestore a čase, ktorého dokonalé poznanie pomôže deťom vo vnímaní seba samého a priestoru všeobecne.

Taktiež podporí ich koncentráciu a posilní sebavedomie.

Pri cvičení im bude pomáhať reprodukovaná hudba, rôzne pohybové hry, krátke tančeky, riekanky či pesničky. V kurze sa striedajú kolektívne aj individuálne aktivity s ohľadom na vyvažovanie dynamických a pokojových fáz hodiny.

Kurz je vedený s ohľadom na individuálne schopnosti a možnosti detí.

Jeho cieľom je, hravou formou, deti podporiť v akomkoľvek dobrom snažení, motivovať ich, naučiť prekonávať prekážky a upevniť správne pohybové stereotypy.

Info o kurze Blšky

  • PRE KOHO? pre deti od 3 do 6 rokov *
  • KEDY? v poobedných hodinách **
  • KDE? senecký Labyrint, 2. poschodie **
  • PRÍSPEVOK? 66 eur za 11hodín
* deti budú zaradené do skupín podľa veku
** termín bude oznámený pred začiatkom kurz