Letné šantenie so Zuzkou

Letné šantenie v Tancuľkove

Na Letnom šantení ponúkame rôzne aktivity a cvičenia, ale nepredpokladáme, že všetky deti sa okamžite zapoja a budú robiť to, čo je vyžadované. Výsledky pozorovania a učenia sa dieťaťa nemusíme vidieť hneď na konkrétnej hodine, ale možno neskôr a veľa detičiek sa prejaví doma v prostredí, ktoré je mu najprirodzenejšie. Podporujeme rodičov aby sa zapojili do aktivít a tým motivovali záujem ich detičiek a zároveň si vytvárali medzi sebou hlbšiu väzbu a dôveru.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok, aby rodičia mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať ich v nových pohybových a spoločenských aktivitách.

Cvičenie a tancovanie pre deti a bábätká vo veku od 3 mesiaca do 5 rokov so sprievodom a podporou rodičov v seneckom Labyrinte. Je to príjemne strávená hodinka s Vašim dieťatkom, ktoré sa stretáva s rovesníkmi a učí sa základným sociálnym zručnostiam. Spolu sa naučíme pesničky, riekanky a krátke tančeky.

V prístupe k pohybu vychádzame z prirodzených zákonitostí psychomotorického vývinu človeka, so zameraním na obdobie prvého roku života. V tomto období sa formujú podstatné pohybové návyky, ktoré sa zúročujú po celý život. Porozumeniu týmto zákonitostiam, vzťahom medzi nimi ako aj rozpoznanie individuálnych prejavov je základným kľúčom k otvoreniu detskej duše – mysle. Ide o priamu prácu s deťmi zážitkovou metódou (Body-Mind centering), ktorá vedie k porozumeniu toho, ako sa myseľ prejavuje cez telo.

Cvičenie je príjemne strávená hodinka pre Vás a Vaše dieťatko, ktoré je hravou formou podporované k vyváženému psychomotorickému vývinu a zručnostiam za pomoci rôznych pomôcok, v sprievode pesničiek, riekaniek, tančekov a hier. Stretáva sa tu s rovesníkmi a učí sa základným sociálnym zručnostiam. Formou hry a zábavy sa naučíme pesničky, riekanky a krátke tančeky.

Deťom je ponúknutá hra a priestor pre ňu aj so sprievodom reprodukovanej hudby. Prirodzene rozvíjajú pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, lepšie spoznávajú svoje telo a seba samého. Rozvíjajú si schopnosť sústrediť sa, tešiť sa, zapájať sa do činností, ale tiež sa uvoľniť, upokojiť, oddýchnuť si vďaka rytmickému a plynulému usporiadaniu hodiny.

Detičky zažívajú spoločnosť ostatných detí, učia sa prvým sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi.

Na cvičeniach používame cvičebné pomôcky ako overbally, bilibá, softbally, masážne ježkové loptičky, masážne podložky, padák, hula hopy, rôzne preliezky ako aj iné, netradičné, ale o to zaujímavejšie – misky, varešky, vlašské orechy, gaštany, bublifuky, maňušky, kamienky, čerešňové kôstky a iné.

Čo vás čaká?

Cvičenie všetkých vekových kategórií trvá 60 minút a striedajú sa v nej aktivity pohybové, tanečné s oddychovými. Je vždy prispôsobená vekovej kategórií detí, aktuálnej fáze ich pohybového vývoja, ako aj možnostiam ich vnímania, zamerania pozornosti a záujmu. Cvičenie je prevažne zamerané na postupné uvedomenie si vlastného tela nielen u detí ale aj u rodičov. Je rozdelené na niekoľko častí: pokojnejšia časť na zemi, cvičenie a tance na zemi, práca s fit loptami a inými pomôckami a voľná hra. Posledná časť hodiny (cca 15minút) je zameraná na voľnú hru, kde môžu deti integrovať všetko, čo sa v rámci cvičenia udialo. Toto môže byť čas pre rodičov, kedy môžu svoje deti pozorovať, všímať si rôzne detaily ich pohybového a spoločenského správania.

Príďte sa zabaviť, užiť si so svojimi detičkami príjemne a kvalitne strávený čas. A bonus je, že v miestnosti nie je vôbec teplo keďže slniečko začína svietiť dovnútra až poobede. Taktiež máme klímu, ktorú púšťame podľa potreby medzi hodinami a pred cvičením.

Termíny Letné šantenie 2024

  • 1. turnus: pondelok 15.7., streda 17.7., piatok 19.7.
  • 2. turnus: pondelok 22.7., streda 24.7., piatok 26.7.
  • 3. turnus: pondelok 19.8., streda 21.8., piatok 23.8.
* Detičky budeme zaraďovať do skupín podľa veku,ale je väčšia pravdepodobnosť, že budú viac vekovo pomiešané. Časy budú pre mladšie 9.00 – 10.00 a pre staršie 10.15 – 11.15 ak sa nám prihlási aj viac bábätiek ponúkame čas o 11.45 – 12.45.

Info k letnému šanteniu

  • PRE KOHO? pre deti od 3 mesiacov do 4 rokov *
  • LEKTORKA? Zuzka
  • KEDY? v rámci vypísaných turnusov
  • KDE? senecký Labyrint, 2. poschodie **
  • PRÍSPEVOK? 30€ na zvolený turnus/týždeň