Zuzana Masárová

Práca s deťmi mi dáva zmysel, pocit zadosťučinenia a najmä radosť keď vidím na ich tváričkách úsmev. Veľmi ma fascinuje ich zvedavosť a schopnosť neustále sa zdokonaľovať opakovaním jednoduchých úkonov. Baví ma pozorovať ich pri hre a komunikácii, kde sa dá vidieť toľko prirodzených reakcií a logických momentov, ktoré ma inšpirujú aj pri riešení problémov dospeláckeho sveta. Je úžasné byť svedkom úzkeho spojenia rodiča a jeho dieťaťa a spolu si s nimi zacvičiť a zatancovať.

Vyštudovala som Vysokú školu muzických umení v Bratislave odbor Pedagóg ľudového tanca. Popri štúdiu na strednej a vysokej škole som tancovala v umeleckom súbore Lúčnica. Deťom od 5 do 16 rokov som sa venovala sedem rokov v detskom folklórnom súbore Sárik, ktorý som aj založila.

Pred narodením dcérky Zuzky, som pracovala v Londýne ako Office Manager kde som popri práci robila pedagóga vo folklórnom súbore Karpaty.

Od roku 2008 žijem s rodinou na Slovensku, kde sa nám narodil syn Matúško. Naplno sa venujem práci, čo ma nesmierne baví a napĺňa a to je občianske združenie Tancuľkovo. Tancuľkovo som založila v roku 2012. Pôsobím v ňom ako umelecká a organizačná riaditeľka. Konkrétne sa venujem vývinovému pohybu detí od 3 mesiacov, pohybovej príprave a ľudovému tancu a hrám pre deti do 6 rokov. V tomto smere sa naďalej vzdelávam v systéme Body Mind Centering (Pohybový systém BMC)

Vzdelanie a kurzy

– VŠMU, Pedagóg ľudového tanca

2012 Certifikát z kurzu Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku – akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod vedením Mgr.Art. Anny Sedlačkovej ArtD. a Mgr.Art. Angeliky Kováčovej

2012 Pohybový systém BMC – absolvované kurzy: Primitive Reflexes, Righting Reactions and Equilibrium Responses (RRR) Ontogenetic Development

2012 Cyklus stretnutí o montessori výchove v domácom prostedí – pod vedením Ivony Brandisovej

2013 Absolvovaný seminár „Pohyb nielen v Montessori“ pod vedením Bc. Martiny Štanclovej

2013 Ako sa hýbu bábätká – nadstavbový kurz pre absolventov Pohybové vzdelávanie pre deti predškolského veku

2014 Rešpektovať a byť rešpektovaný, kurz vedený Mgr.Katarínou Martišovou a Mgr.Mariannou Rajecovou, organizovaný OZ Tancuľkovo Senec

od r. 2015 vzdelávanie :Semináre Intuitívnej pedagodiky s Dietrom Schwartzom, s názvom KOMUNIKÁCIA NA ÚROVNI CITOV

2015 Dotyk a práca s rodičmi –  BabySoma, Babyfit Bratislava

2016 Dieťa: Moje zrkadlo – seminár kvantovej transformácie

2016 Systém telesných tekutín (Kurz pohybového systému Body-Mind Centering®)