Zuzana Masárová, zakladateľka Tancuľkova
Zuzana Masárová, zakladateľka Tancuľkova

Zuzana Masárová

Práca s deťmi mi dáva zmysel, pocit zadosťučinenia a najmä radosť, keď vidím na ich tváričkách úsmev. Veľmi ma fascinuje ich zvedavosť a schopnosť neustále sa zdokonaľovať opakovaním jednoduchých úkonov. Baví ma pozorovať ich pri hre a komunikácii, kde sa dá vidieť toľko prirodzených reakcií a logických momentov, ktoré ma inšpirujú aj pri riešení problémov dospeláckeho sveta. Je úžasné byť svedkom úzkeho spojenia rodiča a jeho dieťaťa a spolu si s nimi zacvičiť a zatancovať.

Vyštudovala som Vysokú školu muzických umení v Bratislave odbor Pedagóg ľudového tanca. Popri štúdiu na strednej a vysokej škole som tancovala v umeleckom súbore Lúčnica. Deťom od 5 do 16 rokov som sa venovala sedem rokov v detskom folklórnom súbore Sárik, ktorý som aj založila.

Pred narodením dcérky Zuzky, som pracovala v Londýne ako Office Manager kde som popri práci robila pedagóga vo folklórnom súbore Karpaty.

Od roku 2008 žijem s rodinou na Slovensku, kde sa nám narodil syn Matúško. Naplno sa venujem práci, čo ma nesmierne baví a napĺňa a to je občianske združenie Tancuľkovo. Tancuľkovo som založila v roku 2012. Pôsobím v ňom ako umelecká a organizačná riaditeľka. Konkrétne sa venujem vývinovému pohybu detí od 3 mesiacov, pohybovej príprave a ľudovému tancu a hrám pre deti do 6 rokov. V tomto smere sa naďalej vzdelávam v systéme Body Mind Centering (Pohybový systém BMC).

Vzdelanie a kurzy

VŠMU, Pedagóg ľudového tanca

2012 | Certifikát z kurzu Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku – akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod vedením Mgr.Art. Anny Sedlačkovej ArtD. a Mgr.Art. Angeliky Kováčovej

2012 | Pohybový systém BMC – absolvované kurzy: Primitive Reflexes, Righting Reactions and Equilibrium Responses (RRR) Ontogenetic Development

2012 | Cyklus stretnutí o montessori výchove v domácom prostedí – pod vedením Ivony Brandisovej

2013 | Absolvovaný seminár “Pohyb nielen v Montessori” pod vedením Bc. Martiny Štanclovej

2013 | Ako sa hýbu bábätká – nadstavbový kurz pre absolventov Pohybové vzdelávanie pre deti predškolského veku

2014 | Rešpektovať a byť rešpektovaný, kurz vedený Mgr.Katarínou Martišovou a Mgr.Mariannou Rajecovou, organizovaný OZ Tancuľkovo Senec

od r. 2015 | vzdelávanie: Semináre Intuitívnej pedagodiky s Dietrom Schwartzom, s názvom KOMUNIKÁCIA NA ÚROVNI CITOV

2015 | Dotyk a práca s rodičmi –  BabySoma, Babyfit Bratislava

2016 | Dieťa: Moje zrkadlo – seminár kvantovej transformácie

2016 | Systém telesných tekutín (Kurz pohybového systému Body-Mind Centering®)

Ako sa hýbu bábätká
Pedagóg ľudového tanca pre deti