Tanečný kurz margarétka

Letné šantenie so Zuzkou

Letné šantenie so Zuzkou Na Letnom šantení ponúkame rôzne aktivity a cvičenia, ale nepredpokladáme, že všetky deti sa okamžite zapoja […]

Tanečný kurz margarétka

Pohybový kurz ŽABKY

Pohybový kurz ŽABKY V prístupe k pohybu vychádzame z prirodzených zákonitostí psychomotorický vývinu človeka, so zameraním na obdobie prvého roku života. V tomto […]

Tanečný kurz margarétka

Pohybový kurz BLŠKY

Pohybový kurz BLŠKY Kurz je zameraný na pohybovú prípravu, podporu a rozvoj motorických kvalít u detí vo veku od 3 […]

Blšky v MŠ Slnečné jazerá

Blšky v MŠ Slnečné jazerá sú kurz, ktorý je zameraný na pohybovo-tanečnú prípravu, podporu a rozvoj motorických kvalít u detí […]

Pohybový kurz Žabky

Žabky od 3 mesiacov do 4 rokov

V prístupe k pohybu vychádzame z prirodzených zákonitostí psychomotorický vývinu človeka, so zameraním na obdobie prvého roku života. V tomto období sa formujú […]

Tanečný kurz margarétka

Tanečný kurz Margarétka

Tanečný kurz MARGARÉTKA Pohybová príprava zameraná na detské ľudové hry a tance pre deti vo veku od 3 do 6 […]