ODPOVEDE NA OTÁZKY, KTORÉ VÁS V SÚVISLOSTI S TANCUĽKOVOM TRÁPIA NAJČASTEJŠIE

Prečo nemáte ukážkové (skúšobné) hodiny?

Skúšobné hodiny nie je možné u nás v Tancuľkove realizovať, nakoľko každé dieťatko potrebuje svoj vlastný individuálny čas na adaptáciu, čo v praxi znamená, že väčšina detičiek sa na prvej hodine neprejaví, nakoľko sa “nestihne” uvoľniť a bezpečne prejaviť v novom priestore a medzi novými ľuďmi.

Je to niečo podobné, ako keď ideme aj my – dospelí, do neznámeho prostredia medzi neznámych ľudí. Tiež si dávame chvíľku na “okukanie sa”, a pre každého je tá “chvíľka” rôzne dlhá. Nakoľko v Tancuľkove je pre nás dôležité akceptovať a prijímať pocity a potreby každého dieťatka individuálne, skúšobné hodiny neodporúčame.

Ako sa môžem na kurz prihlásiť?

Ak máte záujem o skupinové cvičenia a ešte ste v Tancuľkove nešantili, je potrebné vyplniť registráciu. Obratom Vám zašlem potvrdenie o zaradení do databázy záujemcov. V prípade, že nový cyklus kurzov nebude zaplnený absolventami predošlého cyklu, budem Vás kontaktovať. Na ďalší cyklus kurzov sa prihlasovať nemusíte, o Vašom prípadnom pokračovaní sa dohodneme.

Ako to na kurze funguje?

Pred začiatkom cvičenia dostanete Organizačné zásady a pokyny pre platbu kurzu. Je potrebné, aby ste sa dobre oboznámili s Organizačnými zásadami, nakoľko popisujú postup pri nahrádzaní vymeškaných hodín, bezpečnostné zásady a popis organizácie hodín.

Kto vedie kurzy?

Kurzy Žabky a Margarétka vedie kvalifikovaná lektorka Zuzana Masárová, ktorá je nielen držiteľkou certifikátu pohybového vzdelávania detí predškolského veku akreditovaného Ministerstvom školstva SR ale aj absolventkou VŠMU v Bratislave v odbore pedagóg ľudového tanca. Kurz Žubrienky, Žabky a Blšky s rodičmi vedie tiež kvalifikovaná lektorka Reny Pavlišinová, ktorá je držiteľkou certifikátu pohybového vzdelávania detí predškolského veku akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Lektorka Táňa Horníková, ktorá vedie kurzy Blšky má za sebou odborný kurz Vzdelávanie BabySoma-vývin pohybu v prvom roku života a seminár Nástroje pre inšpiratívny prístup k deťom so Simonou Weiss. Do Tancuľkova si pozývame aj lektorky, ktoré sa venujú odborným témam ako tehotenstvu, pôrodu, dojčenia, nosenia detí, bezplienkovej komunikačnej metóde a výchove detí.

Mám nárok na vrátenie peňazí, keď sa zúčastním iba niekoľkých hodín?

Zaplatením kurzovného vyjadrujete svoj zámer ho navštevovať. Ak sa rozhodnete kurz nenavštevovať, môžete za seba nájsť náhradníka (dieťa v rovnakej vekovej kategórii), kurzovné sa však nevracia.

Chcem pokračovať v cvičení, čo mám robiť?

Ak navštevujete náš kurz, môžete sa prednostne prihlásiť na ďalší cyklus. Podrobnosti sa dozviete priamo na cvičeniach a keď budú známe termíny ďalšieho cyklu, dohodneme sa mailom.

Môže prísť s dieťatkom ktokoľvek na cvičenie alebo tancovanie ak sa nemôže dostaviť rodič alebo tá osoba, ktorá s dieťatkom pravidelne chodí na cvičenie?

Áno, ale musí byť dieťatkom akceptovaná.

Kedy prebiehajú kurzy?

Počas roka prebiehajú 3 cykly cvičení: jesenný (koniec septembra – začiatok decembra), zimný (polovica januára – marec), jarný (apríl – začiatok júna).

Každá skupina cvičí podľa aktuálneho rozvrhu. Rozvrh je aktualizovaný pre každý cyklus cvičení, pričom sa snažíme rešpektovať spánkový režim konkrétnych vekových skupín.

Kde prebiehajú kurzy?

Kurzy sa konajú v Labyrinte na 2 poschodí MsKS Senec, Námestie 1.mája.

Koľko detí je v skupinách?

V skupinách Žabiek je maximálne 12 detí. V skupinách Na ľudovú nôtu je maximálne 12 detí. Vždy sa snažíme o to, aby v skupine boli deti približne rovnakého veku. V Margarétke a Blškách je maximálne 15 detí.

Prečo musím čakať v poradovníku?

Deťom a ich rodičom chceme ponúknuť kontinuálnu prácu s detičkami. Z toho dôvodu uprednostňujeme záujemcov, ktorí už v niektorom z našich kurzov cvičia.

Ak pre Vás máme miesto v kurze, navrhneme Vám termín a Vy ho následne potvrdíte. Ak Vám navrhnutý termín nebude vyhovovať, pokúsime sa nájsť inú alternatívu.

Aké sú aktuálne kurzy?

Termíny aktuálnych kurzov sa dozviete na stránke, alebo na našej facebookovej stránke.

Ako je to s náhradnými hodinami?

Žabky si môžu nahradiť dve hodiny v inej skupine Žabiek. Termín si treba z organizačných dôvodov vopred dohodnúť.

Margarétky a Blšky  si môžu nahradiť jednu hodinu vo svojom obvyklom termíne (napr. t.j. máte 11 hodín na to, aby ste absolvovali 10 zaplatených. Ak nebudete vôbec chýbať, jedenástu hodinu máte ako bonus.). A druhú hodinu si môžu nahradiť v druhom kurze Margarétiek alebo Blšiek po dohode s lektorom.

Dá sa náhradná hodina preniesť do ďalšieho cyklu?

Žiaľ, nie. Náhradnú hodinu si treba uplatniť v danom cykle kurzov.

Tancuľkovo - detské pohybové kurzy