Nakoľko aj my – pedagógovia Tancuľkova, sme rodičmi, aj my zažívame chvíle, keď bezradne stojíme pred svojim kričiacim/plačúcim dieťaťom a nevieme ho pochopiť, nemáme síl mu pomôcť, nevieme vidieť situáciu jeho očami, nevieme sa vcítiť do jeho pocitov…

Každý z nás (rodičov) má určité množstvo energie, a keď ju minieme, všetko ide akosi ťažšie – aj tie veci, ktoré sa zvyknú ako keby diať samé. Každý rodič má právo byť unavený, zúfalý, bezradný… Ale aj napriek takýmto chvíľam, keď nemáme síl ísť ďalej, stále tak veľmi túžime chápať svoje deti a pomôcť im vyrovnať sa s nepoznanými – novými pocitmi. Aj keď veľakrát je to práve o nás a nie o deťoch – to MY potrebujeme pomôcť, aby sme mohli pochopiť a precítiť…

Dnešný svet je plný rôznych informácií o tom, ako „správne“ vychovávať svoje dieťa; ako ho počúvať, aby sme mu rozumeli, a ako rozprávať, aby ono rozumelo nám… Zostáva nám už LEN nájsť si čas a naliať všetky tieto rady, odporúčania a skúsenosti do hlavy, A HLAVNE ich aplikovať do života.

Pri výchove našich vlastných detí, resp. pri hľadaní rád a postupov (tzv. „manuálov“ na dieťa :)) je pre nás v mnohom inšpiráciou Mária Montessori, ktorá zasvätila celý život snahe o pochopenie detí.

Celý život sa učíme, a aj keď sme „dospelí“, stále sme len na začiatku. Veď pochopiť detskú dušu, detskú myseľ, detský pohyb… Pamätá si niekto z nás – rodičov, ako sme svet vnímali, keď sme boli deťmi? Škoda, že si to už nepamätáme, resp. len niektoré (väčšinou emočne veľmi silné) situácie a chvíle.

V Tancuľkove sa na hodinách môžete podeliť aj o svoje rodičovské pochybnosti a získať tak odporúčania, rady, pohladenia po duši, alebo len tiché vypočutie bez súdenia. Veď každého rodiča poteší už len zistenie, že nie je jediný, kto zažíva rovnaké pocity a situácie, a že sú súčasťou života nás všetkých.

Pedagógovia Tancuľkova čerpajú informácie z rôznych odborných zdrojov (školenia, semináre, literatúra) a snažia sa o zavedenie harmónie vo svojich vlastných rodinách. Veľmi radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti.

Budeme sa snažiť pomôcť vám, aby ste to zvládli sami.