Detičky sa naučia hravou formou detské ľudové pesničky, riekanky, rôzne hry a tančeky.

Kurz je zameraný pre deti od 2.5 roka do 4 rokov a trvá 45 minút plus 15 minút je voľná hra v priestore s pomôckami. Tanec v hravej forme podporuje psychické a motorické zručnosti dieťaťa s ohľadom na ich vekovú kategóriu. Rodičia by sa mali aktívne zapájať a podporovať deti k ich samostatnosti a individualite. Veľmi dôležité je prehlbovanie vzťahu dieťaťa s rodičom prostredníctvom tanca a hry ich spoločné zdieľanie radosti a úspechov dieťatka.

Vnímanie hudby v tejto vekovej kategórií je živelné a pramení z vyvolaného záujmu preto majú veľký význam pohybové hry so spevom ale aj nenáročné tanečné pohyby vytvárané na text piesní.

Info o kurze Na ľudovú nôtu

  • PRE KOHO? pre deti od 2,5 do 4 rokov *
  • LEKTORKY? Zuzka
  • KEDY? v doobedných hodinách **
  • KDE? senecký Labyrint, 2. poschodie
  • CENA? 35 € za 5 lekcií
* deti budú zaradené do skupín podľa veku
** termín bude oznámený pred začiatkom kurzu