Letné šantenie

Na Letnom šantení ponúkame rôzne aktivity a cvičenia, ale nepredpokladáme, že všetky deti sa okamžite zapoja a budú robiť to, […]

Blšky v MŠ Slnečné jazerá

Blšky v MŠ Slnečné jazerá sú kurz, ktorý je zameraný na pohybovo-tanečnú prípravu, podporu a rozvoj motorických kvalít u detí […]

Žabky od 3 mesiacov do 4 rokov

V prístupe k pohybu vychádzame z prirodzených zákonitostí psychomotorický vývinu človeka, so zameraním na obdobie prvého roku života. V tomto období sa formujú […]

Blšky

Kurz je zameraný na pohybovo-tanečnú prípravu, podporu a rozvoj motorických kvalít u detí vo veku od 3 do 6 rokov, […]

Margarétka

Pohybová príprava zameraná na detské ľudové hry a tance pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, ktorá trvá […]

Na ľudovú nôtu

Detičky sa naučia hravou formou detské ľudové pesničky, riekanky, rôzne hry a tančeky.