Psychomotorické cvičenie pre deti od 2,5 do 5 rokov za doprovodu a podpory rodičov. Je to príjemne strávená hodinka s Vašim dieťatkom, ktoré sa stretáva s rovesníkmi a učí sa základným sociálnym zručnostiam. Spolu sa naučíme pesničky, riekanky a krátke tančeky. Poďte sa na chvíľu opäť stať dieťaťom. Jašiť sa, blázniť sa a byť tu a teraz.

V prístupe k pohybu vychádzame z prirodzených zákonitostí psychomotorický vývinu človeka, so zameraním na obdobie prvého roku života. V tomto období sa formujú podstatné pohybové návyky, ktoré sa zúročujú po celý život. Porozumeniu týmto zákonitostiam, vzťahom medzi nimi ako aj rozpoznanie individuálnych prejavov je základným kľúčom k otvoreniu detskej duše – mysle. Ide o priamu prácu s deťmi zážitkovou metódou (Body-Mind centering), ktorá vedie k porozumeniu toho, ako sa myseľ prejavuje cez telo.

Obsah

Cvičenie je príjemne strávená hodinka pre Vás a Vaše dieťatko, ktoré je hravou formou podporované k vyváženému psychomotorickým vývinu a zručnostiam za pomoci rôznych pomôcok, v sprievode pesničiek, riekaniek, tančekov a hier. Stretáva sa tu s rovesníkmi a učí sa základným sociálnym zručnostiam. Formou hry a zábavy sa naučíme pesničky, riekanky a krátke tančeky.

Deťom je ponúknutá hra a priestor pre ňu aj za doprovodu reprodukovanej hudby. Prirodzene rozvíjajú pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, lepšie spoznávajú svoje telo a seba samého. Rozvíjajú si schopnosť sústrediť sa, tešiť sa, zapájať sa do činností, ale tiež sa uvoľniť, upokojiť, oddýchnuť si vďaka rytmickému a plynulému usporiadaniu hodiny.

Detičky zažívajú spoločnosť ostatných detí, učia sa prvým sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi.

Na cvičeniach používame cvičebné pomôcky ako overbally, bilibá, fitlopty, softbally, masážne ježkové loptičky, masážne podložky, padák, hula hopy, rôzne preliezky ako aj iné, netradičné, ale o to zaujímavejšie – misky, varešky, vlašské orechy, gaštany, bublifuky, maňušky, kamienky, čerešňové kôstky a iné…

Priebeh

Cvičenie všetkých vekových kategórií trvá 60 minút a striedajú sa v nej aktivity pohybové, tanečné s oddychovými. Je vždy prispôsobená vekovej kategórií detí, aktuálnej fáze ich pohybového vývoja, ako aj možnostiam ich vnímania, zamerania pozornosti a záujmu. Cvičenie je prevažne zamerané na postupné uvedomenie si vlastného tela nielen u detí ale aj u rodičov. Je rozdelené na niekoľko častí: pokojnejšia časť na zemi, cvičenie a tance na zemi, práca s fit loptami a inými pomôckami a voľná hra. Posledná časť hodiny (cca 15minút) je zameraná na voľnú hru, kde môžu deti integrovať všetko, čo sa v rámci cvičenia udialo. Toto môže byť čas pre rodičov, kedy môžu svoje deti pozorovať, všímať si rôzne detaily ich pohybového a spoločenského správania.

Na hodinách Blšiek s rodičmi ponúkame rôzne aktivity a cvičenia, ale nepredpokladáme, že všetky deti sa okamžite zapoja a budú robiť to, čo je vyžadované. Výsledky pozorovania a učenia sa dieťaťa nemusíme vidieť hneď na konkrétnej hodine, ale možno neskôr a veľa detičiek sa prejaví doma v prostredí, ktoré je mu najprirodzenejšie. Podporujeme rodičov aby sa zapojili do aktivít a tým motivovali záujem ich detičiek a zároveň si vytvárali medzi sebou hlbšiu väzbu a dôveru.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok, aby rodičia mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať ich v nových pohybových a spoločenských aktivitách.Taktiež našim cieľom je naučiť deti vnímať svoje telo, uvedomovať si jeho jednotlivé časti a naučiť sa s nimi pracovať a podporovať ich.Deti tak získajú pevný postoj, správne držanie tela, čo im súčasne pomôže udržať si vrodenú flexibilitu, ohybnosť a silu. Zároveň sa tým posilní ich cit pre rovnováhu a stabilitu nielen vo fyzickom zmysle slova, ale aj v rámci práce v kolektíve.

Info o kurze Blšky s rodičmi

  • PRE KOHO? pre deti od 2 do 5 rokov (vytvoríme dve skupinky) *
  • LEKTORKY? Reny
  • KEDY?  v poobedných hodinách **
  • KDE? senecký Labyrint, 2. poschodie **
  • CENA? 72 € za 12 lekcií
* deti budú zaradené do skupín podľa veku
** termín bude oznámený pred začiatkom kurzu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *